I anslutande lokaler till skolan ligger fritids. Elever från förskoleklass t o m årskurs 3 har möjlighet att delta i verksamheten. Många elever börjar sin dag här när vi öppnar på morgonen och gör olika aktiviteter och leker med kompisar fram till 8.00 då skoldagen börjar och fritidspedagogerna leder barnen till sina klassrum. Pedagogerna deltar sen i olika klasser under dagen och blir på så sätt ett återkommande inslag för barnen under hela dagen. Efter skoldagens slut har fritids verksamhet fram till 17:30.

På fritids erbjuds barnen att delta i olika aktivitetsgrupper:

• I dansgruppen får barnen testa olika dansstilar samt göra en musikvideo. Här fokuserar vi mycket på rörelse, kroppsuppfattning och glädjen att röra på sig.
• Vildmarksgruppen fokuserar på friluftsliv och närmiljön.
• Gametime är en grupp där eleverna får testa olika sällskapsspel, lekar och öva mycket på turtagning, samarbete och strategier.
• I Klubben får eleverna öva på många olika områden, bl. a. avslappning, pyssel, diskussioner och att skriva dikter.

Fritids är öppet under studiedagar och lov med undantag för 3 veckor under sommaren. Om omsorgsbehov finns så hjälper vi till att ordna det på annan skolas fritidshem.

fritids1
fritids2