I anslutande lokaler till skolan ligger fritids. Elever från förskoleklass t o m årskurs 3 har möjlighet att delta i verksamheten. Många elever börjar sin dag här när vi öppnar på morgonen och gör olika aktiviteter och leker med kompisar fram till 8.00 då skoldagen börjar och fritidspedagogerna leder barnen till sina klassrum. Pedagogerna deltar sen i olika klasser under dagen och blir på så sätt ett återkommande inslag för barnen under hela dagen. Efter skoldagens slut har fritids verksamhet fram till 17:30.

Fritids är öppet under studiedagar och lov med undantag för 3 veckor under sommaren. Om omsorgsbehov finns så hjälper vi till att ordna det på annan skolas fritidshem.

fritids1
fritids2