Ugglan är ett föräldrakooperativ där medlemmarnas insats gör det möjligt att driva den lite bättre skola vi önskar våra barn. Alla medlemmar tillhör en arbetsgrupp som hjälper till med driften av skolan på olika sätt. Detta fyller flera syften. Dels frigörs resurser som i stället kan användas i verksamheten, dels blir alla medlemmar delaktiga i skolans drift och lär känna varandra. Indelning i arbetsgrupper sker varje läsår och styrelsen försöker då i möjligaste mån tillgodose allas önskemål.

Att ingå i ett föräldrakooperativ tar förstås en del tid i anspråk men det ger också kortare beslutsvägar, möjlighet att vara med och påverka samt bidrar till en stärkt gemenskap.

Ugglan drivs som en ekonomisk förening med ansvar för skolans budget, lokaler och att tillsätta en rektor som har det pedagogiska ansvaret.

Alla medlemmar betalar en insats till föreningen på 1600 kr per familj i samband med ansökan till föreningen. Insatsen betalas vid ett tillfälle per medlemsfamilj och återfås vid begäran om utträde ur föreningen. Vårdnadshavare med ett eller flera gemensamma barn får ett gemensamt medlemskap, och behöver därför bara betala en insats och delta i en arbetsgrupp. Läs gärna mer i stadgarna.

Det går också att bli stödmedlem om man vill stödja föreningen i arbetet med skolan. Medlemskapet ger även tillträde till olika aktiviteter som föreningen arrangerar.

delaktiga-foraldrar
bli-en-uggla