Antagningsprocess

Ordinarie antagning
Kort efter öppet hus i januari är sista datum för att inkomma med information som ger förtur i enlighet med vår policy. Även de med rätt till förtur kommer in sist i kön för antagningen till kommande höst om de anmäler sig till kön efter detta datum.

I början av januari skickar rektor ut antagningsbesked till de första som står i kö till höstens förskoleklass på Ugglan. Antagningsbeskeden ska fyllas i och returneras till skolan inom någon vecka, så be någon bevaka er post om ni kommer vara bortresta denna period. Om någon familj inte svarar eller tackar nej, går ett antagningsbesked ut till nästa barn i kön. Ifall vi redan vid denna period vet att vi till hösten kommer ha lediga platser i högre årskurser går antagningsbesked ut även till köande i lämplig ålder för dessa klasser.

När antagningen är klar
De som tackat ja till sin plats på Ugglan kommer att bjudas in till möten i mindre grupper med representanter från styrelsen för att få mer ingående information om den förening som möjliggör skolans existens och erbjudas att ansöka om ordinarie medlemskap.

Föräldrarna i den blivande förskoleklassen kommer att kallas till ett första föräldramöte i maj och barnen kommer bjudas in till en dag på skolan.

De som inte kan erbjudas plats i höstens förskoleklass under den ordinarie antagningen får besked om det så snart klassen har fyllts.

Extra antagning
Naturligtvis kan antagningsprocessen för enstaka elever ske senare under våren eller andra tider på året om platser oväntat blir lediga i någon årskull. Vi kontaktar då familjer ur vår kö i tur och ordning. De som så önskar kommer då få möjlighet att besöka skolan och prata med rektorn och om de tackar ja till platsen självklart få tillfälle att prata med representanter för föreningen, få en informationspärm etc.