Kö- och antagningspolicy

Skolans kö
För att ett barn ska kunna antas till Ugglan måste barnet anmälas till skolans kö. Det sker via ett webbaserat köformulär och bekräftas omedelbart via mejl. Om anmälan behöver kompletteras kommer registeransvarig att kontakta vårdnadshavarna. Det är vårdnadshavares ansvar att se till att kontaktuppgifter hålls uppdaterade samt att information om rätt till förtur finns angiven. Detta görs genom att förnya köanmälan eller kontakta registeransvarig. Barn som stått i kö till förskoleklass och inte erbjudits plats till höstterminens start står kvar i kön. De som erbjudits plats och tackat nej, tas ur kön och får skicka in en ny anmälan om de vill söka på nytt.

Antagning till förskoleklass
Intag till Ugglan sker huvudsakligen till förskoleklass. Styrelsen för Ugglan beslutar årligen hur många barn som ska antas. Det varierar från år till år hur långt en kötid räcker för att bli antagen. Ugglan erbjuder syskonförtur och Montessoriförtur. Sista datum för att åberopa förtur inför ordinarie intag är den 31 december året innan skolstart. Vissa årskullar har långa kötider medan andra har kortare. Erbjudande av plats till förskoleklass skickats som regel ut under januari månad det år barnet ska börja.

Intagningen sker i ordningen:

  1. Barn med syskon på Ugglan
  2. Barn med erfarenhet av Montessoripedagogik
  3. Barn som stått i kön längst

Barn som önskar börja förskoleklass innan det år de fyller sex år antas endast om rektor utifrån pedagogiska grunder finner att så är lämpligt.

Antagning till årskurser inom grundskolan
Barn som går i förskoleklass på Ugglan behåller sin plats vid övergång till grundskolan. Intag till andra årskurser sker om någon elev slutar på skolan. Då görs en bedömning om till vilken årskurs vi gör ett nytt intag. Intaget sker sedan i samma ordning som till förskoleklassen.