Nedan registrerar du ditt barn till skolans kösystem. Som förälder på skolan förväntas du arbeta i en av arbetsgrupperna. Eftersom föräldrarna bidrar med sin tid och kunskap för att driva skolan så kan vi hålla nere kostnaderna och det finns mer pengar över till barnen och deras skolgång, såsom fler lärare, bättre material etc.